Teknisk udvalg informere…

Vedr. hændelser om sejlads med dykkere og fortolkning af redningsveste og anvendelse for disse under sejlads.

Som bekendt har der været en del misforståelser fra ordensmagtens side og tolkningen af søfartsstyrelsens love for redningsvest og hvad man kan betegne som en redningsvest. dette er nu blevet grundigt undersøgt og skrifteligt dkoumemteret således at eventuelle misforståelser dermed skulle være bilagt.

Vedhæftede PDF filer dokumenterer dette og disse bedes i læse og evt printe så de kan medbringes i båden hvis man skulle blive stoppet af “sø-ordensmagten” Politiet er jo “landkrabber” og ikke “søfolk” så de er vel lovligt undskyldt for ikke altid at kende søèns love helt til bunds. Så det hjælper vi dem gerne med .. smiley

Søfartsstyrelsen kap. L 4

TU informere om redningsveste